Ninh Thuận

Amanoi Resort Ninh Thuận

Thôn Vĩnh Hy, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Review Amanoi Resort trong lúc nghỉ dịch, cựu giám đốc kiêm blogger 8X nhận định: “Đắt xắt ra miếng”, “đáng đồng tiền bát gạo” nhưng hình như ai cũng gọi…...