Móng Cái - Lạng Sơn

Khách sạn Majestic Móng Cái – Lạng Sơn

Số 5, Đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, TP. Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Khách sạn Majestic Móng Cái, Lạng Sơn – Ưu đãi giảm 30% Địa chỉ khách sạn: Số 5, Đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, TP. Móng Cái, Tỉnh Quảng...

1,250,000 VNĐ/phòng

800,000 VNĐ/phòng